Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 90
  • Tổng truy cập 4.412.633

HĐND xã Trệu Giang tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XI để ra nghị quyết thông qua đề án sáp nhập thôn.

20:39, Thứ Tư, 11-5-2022

Sáng ngày 15/10/2018, HĐND xã Triệu Giang tổ chức kỳ họp thứ 7, khóa XI ra nghị quyết thông qua đề án sáp nhập thôn Tiền Kiên, Tả Kiên, Phú Áng và Phước Mỹ để thành lập thôn mới.

 Xã Triệu Giang có 06 thôn, thôn có quy mô lớn nhất là thôn Trà Liên Tây, thôn có quy mô nhỏ nhất là thôn Tiền Kiên và Tả Kiên. Toàn xã có 1.270 hộ, 5.345 khẩu. Diện tích đất tự nhiên 706,12 ha, đất ở 26,23 ha, đất nông nghiệp 401,86 ha (đất lúa 255,31 ha). Trong đó Thôn Tiền Kiên có 36 hộ gia đình với 144 nhân khẩu, thôn thuộc loại 3, Thôn Tả Kiên có 36 hộ gia đình với 140 nhân khẩu, thôn thuộc loại 3, Thôn Phú Áng có 137 hộ gia đình với 563 nhân khẩu, thôn thuộc loại 3, Thôn Phước Mỹ có 206 hộ gia đình với 763 nhân khẩu, thôn thuộc loại 2.

Description: 44293510 245763049436437 5301251362921644032 n

Toàn cảnh kỳ họp

    Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, qua rà soát và đối chiếu nhận thấy 03 thôn Tiền Kiên, Tả Kiên và Phú Áng có quy mô dân số không đảm bảo theo quy định, việc duy trì thôn sẽ tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc chi trả phụ cấp cho bộ máy tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể ở thôn, hiệu quả thực hiện công việc không cao. Sáp nhập thôn là để giảm bớt nguồn ngân sách trong việc chi trả phụ cấp, tinh gọn bộ máy quản lý bớt cồng kềnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp thôn. Thôn Tiền Kiên, Tả Kiên, Phú Áng, Phước Mỹ có vị trí liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt phức tạp, không làm thay đổi địa giới hành chính xã, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Do đó cần thiết phải sáp nhập để thành lập thôn mới.

Description: 44250764 734724523527469 2795507699440156672 n

Đồng chí Nguyễn Văn Bang- Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp đã biểu quyết 100% tán thành thông qua đề án sáp nhập thôn Tiền Kiên, Tả Kiên,Phú Áng và Phước Mỹ thành một thôn mới lấy tên gọi sau khi sáp nhập là thôn Phú Mỹ Kiên.