Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 152
  • Tổng truy cập 4.412.695

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2018; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

20:41, Thứ Tư, 11-5-2022

Ngày 23 tháng 1 năm 2019, Đảng ủy xã Triệu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

               Năm 2018, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, sát với tình hình thực tế của địa phương. Đảng bộ quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện nhiệm vụ Lãnh, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Được sự chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ Huyện uỷ, các cơ quan, ban ngành cấp huyện, cùng với sự nổ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng uỷ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 cơ bản đảm bảo yêu cầu Nghị quyết đề ra, thu lại những kết quả quan trọng:
Tăng trưởng kinh tế: 13,5% (năm 2017: 13%). Tổng giá trị các ngành sản xuất, công nghiệp thương mại dịch vụ, thu từ tiền công, tiền lương, phụ cấp, xây dựng cơ bản ước đạt 203.668.000.000 đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt: 40.442.000 đồng/người/năm (năm 2017: 36.900.000đ); Trong đó:
+ Giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản: 28.006.260.000 đồng;
+ Giá trị từ sản xuất phi nông lâm thủy sản, sản xuất kinh doanh cá thể: 35.095.850.000 đồng;
+ Giá trị xây dựng cơ bản đạt: 11.646.191.000 đồng;
+ Thu từ tiền công, tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác ước đạt: 128.919.699.000 đồng.
- Tỷ suất sinh: 15,7‰ (tăng 3‰ so với năm 2017); Tỷ suất tử: 3,67‰ (tăng 1,2‰ so với năm 2017).
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1,2% (tăng 0,2% so với năm 2017)
- Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên: 19,4% (giảm 1,5% so với năm 2017)
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng:
  + Theo chiều cao:  10,2% (giảm 0,1% so với năm 2017)
  + Theo cân nặng: 8,3% (năm 2017: 8,3%)
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới cuối năm 2018: 6,67% (giảm 1,16% so với năm 2017), hộ cận nghèo: 6,08% (giảm 0,92% so với năm 2017%).
 

Description: 50870616 541938512994752 3475591036045099008 n

Description: 42449509 173713723514225 2640033804630097920 n