Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 96
  • Tổng truy cập 4.412.639

DANH BẠ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ

15:23, Thứ Năm, 7-12-2023

UBND XÃ TRIỆU GIANG

Điện thoại: UBND xã Triệu Giang :0233.3828.402
Thông tin cán bộ, công chức, viên chức khai thác sử dụng
Hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng dành cho CBCC

DANH BẠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TRIỆU GIANG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

HỘP THƯ CÔNG VỤ

1

Nguyễn Văn Giai

BT Đảng ủy- CT HĐND xã

0919.895.829

nguyenvangiai@quangtri.gov.vn

2

Văn Hồng Long

PBTT Đảng ủy – PCT HĐND

0947.580.510

vanhonglong@quangtri.gov.vn

3

Bùi Quốc Hùng

PBT-CT UBND xã

0945.043.225

buiquochung@quangtri.gov.vn

4

Hồ Viết Chiến

Phó CT HĐND

0888.165.246

hovietchien@quangtri.gov.vn

5

Phan Văn Đông

PCT UBND xã

0917.343.357

phanvandong@quangtri.gov.vn

6

Trần Anh Thư

CT UBMTTQ

0988408126

trananhthu@quangtri.gov.vn   

7

Hồ Ngọc Hoài

CHT BCH Quân sự

0919.895.477

hongochoai@quangtri.gov.vn

8

Phạm Xuân Chung

CT Hội ND

0913.370.063

phamxuanchung@quangtri.gov.vn

9

Bùi Thị Bích Ngọc

BT xã đoàn

0917.186.897

buithibichngoc@quangtri.gov.vn

10

Phan Văn Khuynh

CT Hội CCB

0968.219.402

phanvanhuynh@quangtri.gov.vn

11

Nguyễn Thị Phương Lan

CT Hội PN

0946.577.063

Nguyenthiphuonglan2@quangtri.gov.vn  

12

Nguyễn Thị Thạnh

CC ĐC-NN

0947.917.225

nguyenthithanh@quangtri.gov.vn

13

Hoàng Anh Tuấn

Phó Trưởng CA

0972.666.495

hoanganhtuan4@quangtri.gov.vn

14

Phan Thị Lan Chi

VP UBND

0945.811.045

phanthilanchi2@quangtri.gov.vn

15

Cao Thị Thanh Nhạn

VP-TK

0918.756.414

caothithanhnhan@quangtri.gov.vn

16

Trịnh Thị Ái Nhân

TP-HT

0941.082.468

trinhthiainhan@quangtri.gov.vn

17

Lê Duy Oai

ĐC-XD

0914.545.636

leduyoai@quangtri.gov.vn

18

Hồ Thị Mỹ Linh

VHXH

0949.376.246

hothimylinh1@quangtri.gov.vn

19

Phạm Thị Hoa

KT-NS

0983.299.110

phamthihoa@quangtri.gov.vn