Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 142
  • Tổng truy cập 4.412.685

Xã Triệu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

20:32, Thứ Tư, 11-5-2022

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Anh Thư thay mặt BTV Phụ nữ  xã lên trình bày Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Năm 2018 hội đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với rà soát việc thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động đến từng hộ gia đình hội viên, phụ nữ cho 15 chị là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành Hội xã . Hội đã đăng ký giúp thêm 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch . Hội LHPN xã đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện  hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng thời đăng ký nội dung:“hỗ trợ phụ nữ học nghề giảm nghèo bền vững”... đồng thời xây dựng chương trình phối hợp với các ban ngành liên quan nhằm tranh thủ các nguồn lực để thực hiện cuộc vận động có chất lượng.
    Thực hiện hướng dẫn về xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng Nông thôn mới”; nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong các cấp hội phụ nữ góp phần tham gia xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh, Ban thường vụ Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch chọn Chi hội Phú Áng làm điểm chỉ đạo xây dựng mô hình, tập trung nguồn lực để hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện mô hình đạt hiệu quả chất lượng. Có  11/11 chi hội tổ chức cho hội viên tiếp tục học tập và phát phiếu tự nhận để hội viên phụ nữ đăng ký 8 tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch" trong dịp 8/3, rà soát các hộ chưa đạt “gia đình 5 không, 3 sạch” để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Toàn xã có 845 hộ hội viên đăng ký thực hiện đạt 100%. Chỉ đạo cơ sở xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể giúp đỡ để phấn đấu có thêm ít nhất 3 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí trong toàn xã.
    Sau khi nghe báo cáo các đại biểu đã phát biểu thảo luận ý kiến, và thống nhất như báo cáo tại hội nghị, đồng thời nhất trí và quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2019. Tại hội nghị đã trao kỷ niệm chương cho các chị Trịnh Thị Thương, Hồ THị Mân, Hồ Thị Nữ, Hồ Thị Yên, và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.
    Một số hình ảnh tại hội nghị:

Description: ab939997f20a1154481b

Description: c3f8e4ff8f626c3c3573