Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 99
  • Tổng truy cập 4.412.642

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND xã Triệu Giang

14:56, Chủ Nhật, 10-7-2022

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND xã Triệu Giang

    Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn, nên trong thời gian qua, UBND xã Triệu Giang luôn quan tâm chỉ đạo các ban, ngành trong xã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt chất lượng và hiệu quả theo mục đích yêu cầu đề ra, ngay từ đầu năm 2019, UBND xã đã tập trung lãnh đạo,chỉ đạo việc tổ chức quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến các ban ngành một cách đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản, trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh, huyện và chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020; tạo điều kiện cho việc chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với nội dung trọng điểm, đồng thời hướng dẫn và chỉ đạo các các bộ phận rà soát thủ tục hành chính trọng tâm nhằm cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm một cửa điện tử để phục vụ cho việc tra cứu thông tin và quản lý điều hành của UBND xã.

4277f5fb2aaad3f48abb


          Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được thực hiện niêm yết, công khai bảng niêm yết. Vị trí đặt bảng thích hợp để cá nhân dễ đọc, dễ tiếp cận, có thể tìm hiểu trao đổi, ghi chép, tra cứu; Thủ tục hành chính gắn trên bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực được ghi rõ tên thủ tục hành chính và số thứ tự tương ứng của từng thủ tục hành chính. Ngoài công khai bằng hình thức niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, máy tra cứu thủ tục hành chính, tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và đăng tải trên cổng thông tin điện tử, UBND xã còn thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử của Thủ trưởng cơ quan để tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị với các hình thức niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên cổng thông tin điện tử thị xã. Trong quá trình thực hiện, hầu hết các bộ phận đều thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, số lượng.

8d7236fce9ad10f349bc


     Được thành lập vào năm 2013, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Triệu Giang đã tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm hồ sơ quá hạn, các cá nhân, tổ chức khi tiếp cận dịch vụ được cán bộ công chức hướng dẫn tận tình, đầy đủ; kịp thời thông báo những thông tin có liên quan, hạn chế được nhiều trường hợp công dân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần cho một vụ việc. Trong quá trình giải quyết TTHC, cán bộ phụ trách công việc có mở sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, khi tiếp nhận hồ sơ có giấy biên nhận, đối với việc chuyển hồ sơ, giải quyết chậm trễ, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc từ chối giải quyết hồ sơ đều được lập phiếu hoặc có thông báo cho cá nhân, tổ chức biết…
     Có thể nói công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã trong thời gian qua luôn được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đã góp phần tích cực trong việc giải quyết các công việc của các cơ quan, đơn vị, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cũng như thời gian giải quyết công việc cho các tổ chức và  công dân; Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa xã đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn động, hồ sơ quá hạn giảm; không có tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC. Với những nổ lực thực hiện, từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 1236 hồ sơ trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường, ; Lao động - TBXH, lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch. Trong đó đã giải quyết sớm hạn:  1174 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 96%; giải quyết đúng hạn 63 hồ sơ,tỉ lệ 4%. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính hành chính nhà nước, UBND xã tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của UBND thị xã phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Bên cạnh hiện đại hóa nền hành chính, xã cũng đã quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác hành chính; đã cử công chức, cán bộ tham gia các lớp tập huấn về Cải cách hành chính, Cải cách TTHC, xây dựng quy trình liên thông, chuyển giao biểu mẫu trực tuyến, nghiệp vụ giải quyết TTHC trực tuyến lĩnh vực đất đai, tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3, phần mềm quản lý văn bản và điều hành E.office, quản trị website, nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ và tập huấn ISO cho hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức.
    Phát huy kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, thời gian tới, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính để cài đặt các phần mềm phù hợp, tiếp tục tăng cường kiểm tra,
đôn đốc các bộ phận trong việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính./.

Các tin khác