Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 24
  • Tổng truy cập 4.412.567

Đại hội Đại biểu UBMTTQVN xã Triệu Giang lần thứ XII (nhiệm kỳ 2019-2024)

20:31, Thứ Tư, 11-5-2022

Được sự nhất trí của BTT- UBMTTQVN Huyện Triệu Phong, sự cho phép của Ban thường trực Đảng uỷ xã Triệu Giang, ngày 9/4/2019 UBMTTQVN xã Triệu Giang tổ chức Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2019 -2024).

 Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp Đảng uỷ; Được sự giúp đỡ phối hợp HĐND, UBND, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội; Công tác Măt trận vận động nhân dân xã nhà đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cùng nhau ra sức khắc phục những khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) Nghị quyết Đại hội MTTQVN xã lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013-2018) đề ra.
     Tại đại hội, các đại biểu  đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Giang và các tổ chức chính trị - xã hội.
 

Description: eaa8e6f62da2c8fc91b3


    Đại hội đã nghe 03 bài phát biểu tham luận làm sáng tỏ thêm báo cáo nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của BTT- UBMTTQVN xã (khoá XI). Nêu cao vai trò trách nhiệm của MT trước tổ chức Đảng, và nhân dân, trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác tập hợp vận động quần chúng, Đại hội đã thể hiện tinh thần dân chủ, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nêu nổi bật những việc đã làm được, chưa làm được, những tồn tại khuyết điểm cần khắc phục trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời Đại hội đã tập trung phân tích, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới

Description: 2ccad5921ec6fb98a2d7

    Đại hội đã cân nhắc, lựa chọn hiệp thương 31 thành viên Mặt trận có phẩm chất, đạo đức, năng lực, đủ tiêu chuẩn vào UBMTTQVN xã, 03 vị vào  BTT-UBMMTQVN xã  khoá XII (nhiệm kỳ 2019-2024). Hiệp thương cử 07 đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết dự Đại hội UBMT Huyện.