Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 13
  • Tổng truy cập 4.412.556

Đại hội Đảng bộ xã Triệu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

14:58, Chủ Nhật, 10-7-2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp trong huyện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Được sự nhất trí của BTV Huyện ủy, Ngày 11/5/2020, Đảng bộ xã Triệu Giang đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ xã Triệu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

     Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - UVBTVHU - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Phan Quang Giải - UVBTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhiệm kỳ 2015-2020;đồng chí  Thượng Tá; Nguyễn Ngọc Minh, UVBTV HU, trưởng công an huyện ;các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Giai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã khóa IX; thường trực HĐND-UBND xã, các đồng chí trưởng, phó các ban ngành đoàn thể của xã và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ xã.

84e6c5112fcdd5938cdc


     Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Triệu Giang đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu xã lần thứ IX đề ra. Trong 5 năm, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Nông nghiệp, thủy sản chiếm 12,6%, Thương mại,  dịch vụ chiếm 77,4% ,công nghiệp, xây dựng chiếm 10%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,2 triệu đồng. Năm 2019, xã Triệu Giang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ ngày càng đáp ứng nhu cầu của nhân dân;Công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,29%; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng chính, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ngày càng đổi mới.
     Nhiệm kỳ mới 2020-2025, Với chủ đề “Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025”.

09b46de484387e662729


     Chỉ tiêu về kinh tế tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm hàng năm 13-14%. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - ngư nghiệp 11%, công nghiệp - xây dựng 13%, thương mại - dịch vụ 76%; tổng giá trị sản xuất các ngành 393 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng. Trong đó tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế của địa phương, sản xuất theo hướng tăng giá trị, phát triển bền vững, xây dựng và phát triển các mô hình công nghệ cao. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cơ cấu giống hợp lý, ưu tiên các giống lúa có chất lượng cao. Tích cực nâng cao trình độ thâm canh cây rau màu, mở rộng diện tích trồng rau sạch có chất lượng cao. Phát triển chăn nuôi bò, lợn, gia cầm đảm bảo chất lượng. Nâng cao nhận thức trong nhân dân về công tác phòng ngừa dịch bệnh, 100% gia súc, gia cầm được tiêm phòng theo kế hoạch cấp trên giao. Duy trì nghề đánh bắt thủy sản trên sông. Chú trọng phát huy nội lực, nhất là tiếp tục thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương đã được quy hoạch, huy động các nguồn vốn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao và phát triển bền vững; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân; nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực lao động sản xuất, xây dựng xã ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

img 9683


     Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đồng chí Trần Xuân Anh – Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, Đảng bộ xã Triệu Giang cần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, và khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Tập trung mọi nguồn lực khai thác tiềm năng thế mạnh đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Quan tâm phát triển toàn diện nền kinh tế, chú trọng đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa- xã hội, bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển văn hóa tạo nền tảng cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Đặc biệt, Đảng bộ xã quan tâm công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của bộ chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung trí tuệ để tạo đột phá vượt bậc cho xã Triệu Giang trong nhiệm kỳ mới.
     Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Triệu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Giai được tiếp tục bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguồn: http://trieuphong.quangtri.gov.vn/

Các tin khác