Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 46
  • Tổng truy cập 4.412.589

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở Triệu Giang - Hướng đến một nền hành chính điện tử

14:59, Chủ Nhật, 10-7-2022

Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Xã Triệu Giang đã đưa dịch vụ này vào thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hành chính, đồng thời giảm áp lực giấy tờ trong công việc lên chính cơ quan quản lý Nhà nước, hướng đến một nền hành chính điện tử.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở Triệu Giang - Hướng đến một nền hành chính điện tử

     Việc xây dựng và áp dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn xã nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, đơn giản hóa, tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân và tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà. Đồng thời cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho cá nhân và tổ chức nhằm làm cho hoạt động của cơ quan Nhà nước minh bạch hơn, mang tính phục vụ cao hơn, góp phần đẩy mạnh quá trình cải cách tổng thể nền hành chính của xã Triệu Giang nói riêng và huyện Triệu Phong nói chung.
     Triển khai theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị và kế hoạch của huyện Triệu Phong, trong thời gian qua, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để người dân biết và nắm được. Đồng thời triển khai thực hiện và hướng dẫn thông tin cho người dân đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại xã. Bên cạnh đó, xã còn cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính do huyện và tỉnh tổ chức. Đồng thời đào tạo kỹ năng sử dụng chuyên sâu cho cán bộ xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3.

1

Bộ phận “một cửa” xã Triệu Giang đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân,
các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hành chính.

     Từ kết quả ứng dụng, công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc mọi nơi và được hỗ trợ, thông tin trực tuyến (hệ thống tổng đài tin nhắn, hệ thống hỗ trợ kỹ thuật...). Việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn giúp khai thác tối đa dữ liệu dân cư trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến công dân, doanh nghiệp. Thông qua đó, giảm bớt các thông tin, dữ liệu cần phải cung cấp khi làm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp. Đồng thời, làm cơ sở để hình thành công dân điện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử của công dân
     Dịch vụ công mức độ 3 xã Triệu Giang sẽ là kênh thông tin tập trung, cung cấp dịch vụ công, thu hẹp khoảng cách cả về không gian và thời gian giữa chính quyền và các tổ chức, nhân dân; góp phần xây dựng một nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và có hiệu lực, hiệu quả; phục vụ ngày càng tốt hơn các tổ chức, công dân, qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng nền hành chính điện tử, xây dựng quê hương Triệu Giang ngày một giàu đẹp, phồn vinh./.
 

Các tin khác