Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 41
  • Tổng truy cập 4.412.584

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Triệu Giang, Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

15:0, Chủ Nhật, 10-7-2022

Ngày 30/12/2020, Hội đồng nhân dân xã Triệu Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020 và triển khai những nhiệm vụ chủ yếu của năm 2021. Tham dự kỳ họp có ông Trương Thế Hạnh - HUV - Chánh văn phòng huyện ủy - Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn; Bà Trần Thị Thúy Lan - PCT Liên đoàn lao động huyện - Đại biểu HĐND huyện ủy ứng cử tại địa bàn; Ông Nguyễn Văn Giai - HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; Các ông, bà trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ban ngành đoàn thể cấp xã; Đại diện các trường học, trạm y tế; Đại biểu HĐND xã khóa XI; Bí thư chi bộ; Trưởng thôn; Trưởng ban công tác mặt trận.

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân xã Triệu Giang, Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

     Báo cáo của UBND xã Triệu Giang trình tại Kỳ họp đã chỉ ra: Trong năm 2020, tổng giá trị các ngành sản xuất ước đạt 218,365 tỷ đồng, tăng 6,2%, đạt 101,6% kế hoạch, trong đó: Gí trị sản xuất nông - lâm - ngu nghiệp ước đạt 30,967 tỷ đồng, tăng 3,8%, đạt 96,8% kế hoạch; Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 16,970 tủ đồng, tăng 3,8%, đạt 102,4% kế hoạch; Giá trị xây dựng cơ bản ước đạt 8,571 tỷ đồng, tăng 1,4 %, đạt 101% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,1 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường; hoạt động văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền có nhiều chuyển biến.

1


    Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nghe tổ Đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 - HĐND huyện khoá V. UBND xã thông qua các văn bản gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nam 2020, kế hoạch năm 2021; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã năm 2020 và dự toán phân bổ ngân sách xã năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Nghe Thường trực HĐND xã trình bày các văn bản như: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã năm 2020, chương trình công tác năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri; Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế HĐND xã báo cáo công tác thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp; UBMTTQ xã thông báo về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2020./.

Các tin khác