Chi tiết tin - Xã Triệu Giang - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 37
  • Tổng truy cập 4.412.580

ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU GIANG TỔ CHỨC: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

15:1, Chủ Nhật, 10-7-2022

Ngày 10/3/2021. Đảng bộ xã Triệu Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã dự và trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết, cùng tham dự hội nghị có trên 120 cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn, cán bộ công chức, Trạm Y tế, Trưởng thôn, Giám đốc HTX trên địa bàn xã.

ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU GIANG TỔ CHỨC: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giai – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã quán triệt và triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025, gồm 3 chuyên đề: (Chuyên đề 1) Những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, (Chuyên đề 2Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh của tỉnh Quảng Trị 05 năm (2015 – 2020), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, (Chuyên đề 3) Dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
      Đồng chí Văn Hồng Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 3 chuyên đề: (Chuyên đề 1) Những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, (Chuyên đề 2) Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh của huyện nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, (Chuyên đề 3) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
          Đồng chí Bùi Quốc Hùng – , Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 02 chuyên đề: (Chuyên đề 1) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
                                     

252362853 402641864728198 7670055522444244119 n


          Qua buổi Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn xã nắm vững những nội dung, các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết, trên cơ sở đó Đảng ủy xã cũng đã triển khai, hướng dẫn viết bài thu hoạch cá nhân đối với cán bộ, Đảng viên.

Các tin khác